котелна отоплителна система

Данни за продукта

Номер на продукта котелна отоплителна система:

котелна отоплителна система


Отоплителни системи с котли по поръчка.
Цената за изграждането на отоплителната система зависи от типа котел, броя връзки и дължината на отоплителното съоръжение.
Енергийно-ефективни отоплителни системи по поръчка.
Качествено проектиране и изграждане на газови инсталации, отоплителни системи, доставка на оборудване, ремонт на отоплителни системи.

Фирма: Камини
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 20
Факс: